K.ESK Leopoldsburg

Missie en visie

MISSIE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING

KESK Leopoldsburg Jeugdopleiding heeft als missie, binnen de structuur van K.B.V.B., haar leden, uit de eigen en omliggende streken, een kwalitatieve opleiding aan te bieden, zodat de leden hun aanwezige talenten op een eigen niveau kunnen ontwikkelen, dit ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

KESK Leopoldsburg is één familieclub.

KESK Leopoldsburg is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in clubverband sport wil bedrijven. KESK beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.

De rode draad die door deze gedragscode loopt is: sportiviteit, respect en familiegevoel.

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Het bestuur van KESK wil alle leden zo goed mogelijk laten voetballen binnen hun persoonlijke mogelijkheden. We streven ernaar om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen zodat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KESK een club is om trots op te zijn.

 

VISIE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING

Het opleiden, begeleiden en vormen van jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, door middel van een uitgestippeld opleidingsplan, hun kwaliteiten verbeteren, dit in een professionele voetbalorganisatie, met als doel:

 • De eerste ploeg te voorzien van goed opgeleide spelers, waardoor men geen of beperkt spelers van elders hoeft aan te trekken.
 • De spelers te vormen tot mensen met nog meer gevoel voor eigenwaarde, hen respect bij te brengen, vooral voor hun leefomgeving en hierdoor bij te dragen tot een sportieve persoonlijkheid vorming, zodat men een positieve invulling aan het leven kan geven.
 • Voor al die spelertjes die aan het begin van hun voetballoopbaan staan, de opgedane ervaringen hieraan over te kunnen brengen.
 • De spelers die vanuit de opleiding de eerste ploeg niet halen, zoveel voetbalbagage mee te geven dat zij op een lager niveau van waarde kunnen zijn, bij voorkeur in de vereniging waar men speelde voordat men bij KESK Leopoldsburg. kwam.
 • De spelers die op een hoger niveau gaan spelen een belangrijke voetbalbasis mee te geven om hierdoor te kunnen slagen.
 • Alle jongeren (m/v) uit Leopoldsburg en zijn directe omgeving de kans te geven hun favoriete sport te beoefenen , dit volgens de principes FUN & FORMATION!


De reden van bestaan van K ESK Leopoldsburg is het verzorgen van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding, door middel van een uitgestippeld opleidingsplan en met als doel doorstroming naar het eerste elftal.

 

VOETBALVISIE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING

PRESTATIE vs RECREATIE

Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Daarbij wordt er door KESK in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.

Strikt genomen is elke vorm van jeugdvoetbal recreatief. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid.

Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.

Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen moeten op InterProvinciaal niveau aantreden. Deze groep spelers moeten we durven de prestatiegroep noemen. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En ..., om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.

De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig).

Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal rekening gehouden worden met de specifieke aspecten van gewestelijk voetbal.

In het algemeen kunnen we dus aangeven dat de accenten in de doelstellingen verschillen voor deze groepen.

De overeenkomst zit hem daarin dat beide groepen op een training komen om iets te leren.
Iedereen kan op eigen niveau iets leren in het voetballen.

Willen = Kunnen = Willen

The starting point of all achievement is desire.

 

SPELERS

Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen.

Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden. Het gaat dan met name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen.

Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn.

Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden.

Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht.

Verder zijn waarden en normen binnen KESK een belangrijk aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding.

Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden.

Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn.

Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden.

Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij KESK. in de jeugdafdeling niet belangrijk is.

Het opleiden tot "winnaars" is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding.

Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de mogelijkheden.

 

KEEPERS

Dit opleidingsplan is een leidraad om de opleiding van keepers binnen de jeugd van KESK Leopoldsburg (KESK ) naar een hoger niveau te brengen.

Aan de basis hiervan liggen een aantal elementaire zaken, waaronder het kennen van de doelgroep waarmee wordt gewerkt en wat van de keeperstrainers wordt verwacht.

Elke leeftijdsgroep vraagt een andere benadering.

Zo staat bij de U7-U8-U 9-U10 het beleven van heel veel plezier aan het keepen centraal.

Vanaf U11 hebben keepers veel meer behoefte aan het steeds weer neerleggen van nieuwe uitdagingen bij het uitbouwen van hun technische vaardigheden.

Naast het bijbrengen en aanleren van technische vaardigheden is het van belang ook veel energie te steken in het vergroten van het zelfvertrouwen.

Meerdere factoren kunnen het spel en de ontwikkeling van een keeper beïnvloeden en dit zijn niet alleen fysieke aspecten.

Durf ook eens te variëren me t trainingsvormen en maak trainingen leuk, interessant en uitdagend.

Zorg ervoor dat de keepers veel voldoening uit een training kunnen halen, maar ga niet over het randje. Het is veel beter een oefening vijf keer wat langzamer maar we l goed te laten doen, dan tien keer te snel me t een grote kans dat deze niet goed wordt uitgevoerd.

Keepen is een vak apart

De keeperstraining moet altijd serieus door zowel de trainer als de keepers worden uitgevoerd.

 

SAMENVATTING

Procesgericht leren voetballen

 

Wil je onze meer informatie over
onze voetbalvisie kan je contact opnemen
met Patrick Vereecken.

0474 97 48 85

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Websitesponsors

Hoofdsponsors

Logo schildersbedrijf Van Gompel
Logo Argenta Leopoldsburg
Logo Xperience Heppen Leopoldsburg
Logo Rovatrans Transport Expressdienst
Logo computermeester.be
Logo Mega Liftexpress
Logo Wijckmans Bouwmaterialen
Logo MB renting

Adresgegevens

KESK Leopoldsburg

Heidestraat 71, 3971 Leopoldsburg

Volg ons ook via

Weerbericht